Điều khoản dịch vụ

 

Quý khách tham gia các hoạt động trên website kfa.com.vn có nghĩa là quý khách đã đồng ý với các điều khoản sau:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Quý khách có nhiệm vụ bảo vệ nội dung và tài nguyên đăng tải trên kfa.com.vn
 • Quý khách đồng ý để kfa.com.vn liên hệ báo giá trực tiếp với quý khách.
 • KFA có quyền share các thông tin về dự án lên các trang mạng xã hội nhằm tăng cương truy cập cho website.
 • KFA có quyền gửi thông tin về dự án tới các ứng viên, các công ty, các tổ đội thông hệ thống qua email.
 • KFA có quyền liên lạc với quý khách trong các trường hợp cần thiết.

VỀ PHÍA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người dùng tham gia các hoạt động trên kfa.com.vn đã đồng ý:

 • Cam kết các thông tin đăng lên là đúng sự thật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin đăng tải lên kfa.com.vn
 • Trước khi giao dịch (sử dụng credits) cần tìm hiệu và đồng ý với các điều khoản sử dụng trên chung.
 • Đồng ý để KFA có thể gửi email hoặc gọi điện cho Quý khách.

VỀ PHÍA KIẾN TRÚC KFA

 • Các thông tin liên quan đến các dự án, các gói thầu xây dựng đăng lên kfa.com.vn đều được KFA xác minh lại thông tin trước khi duyệt đăng. KFA không cám kết tính pháp lý của thông tin do người dùng đăng lên.
 • KFA cam kết mọi thông tin khách hàng gửi tới đều được bảo mật kỹ càng và nhằm mục đích nâng cao dịch vụ khách hàng.
 • Thông tin những dự án đẳng tải lên KFA đều đã được đội ngũ Marketing của chúng tôi thay đổi tên, địa chỉ chính xác nhằm bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng.

Công ty thiết kế kiến trúc & nội thất KFA