Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website kfa.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Khách hàng cung cấp bắt buộc để Khách hàng có thể truy cập vào các ứng dụng chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng khi sử dụng các dịch vụ do Công ty thiết kế kiến trúc & nội thất KFA cung cấp. Hoặc để Chúng tôi liên hệ cung cấp thông tin dịch vụ, giải quyết khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng đối với các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho KFA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin dịch vụ đến Khách hàng
  • Gửi email thông tin tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm
  • Trả lời câu hỏi, giải đắp thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
  • Cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích cung cáp thông tin sản phẩm dịch vụ, xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa Công ty và Khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của kfa.com.vn.

Cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Công ty thiết kế kiến trúc & nội thất KFA
  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gửi email khiếu nại đến email noithatkfa@gmail.com  hoặc HOTLINE 0987.316.777 với các thông tin, chứng cứ chính xác, rõ ràng và đầy đủ liên quan đến việc này. Công ty cam kết sẽ có những biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời và cần thiết để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Công ty thiết kế kiến trúc & nội thất KFA